Algemene Voorwaarden

 
1.     Leslocatie / Algemene zaken
 

1.1   De lesruimte van Just Be by Rian voor yoga lessen is aan de Molenweg 9A in Nijverdal (pand Fysio Centrum Nijverdal).

De ruimte van Just Be by Rian voor behandelingen is aan de Groen van Prinstererstraat 11a in Nijverdal.

Beide ruimtes beschikken over een toilet. Er is beperkt gelegenheid om te douchen en om te kleden bij Fysio Centrum Nijverdal.

1.2   De lesruimtes wordt uitsluitend betreden zonder schoenen.

Je wordt vriendelijk verzocht om je mobiele telefoon op “stil” of “vliegtuigmodus” te zetten.

1.3   Kom in makkelijk zittende (sport)kleding.

1.4   Yogamatten en -kussens zijn aanwezig. Het is toegestaan om zelf meegebrachte materialen te gebruiken.

1.5   Just Be by Rian maakt foto’s en korte filmpjes t.b.v. reclamedoeleinden, o.a. op Facebook en Instagram. Wilt u hierin niet gepubliceerd worden, stuur dan een email naar [email protected].

 
2.     Eigen risico en aansprakelijkheid
 
2.1   Het deelnemen aan de lessen is geheel op eigen risico. Bij twijfel over je fysieke of mentale
gezondheid neem je altijd zelf contact op met huisarts of specialist.
2.2   Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met de behandelend arts of specialist over
het volgen van de yogalessen.
2.3   Meld lichamelijk en/of psychische klachten voorafgaand aan de les. Ook wanneer je denkt dat
het niet relevant is. Je bent zelf geheel verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en voor het bewegen binnen je eigen grenzen.
2.4   Just Be by Rian aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
2.5   Just Be by Rian is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade zowel direct
als indirect aan of van eigendommen van de deelnemer.
2.6   Deelname aan een van de lessen, betekent dat je akkoord gaat met deze algemene
voorwaarden.
 
3.     Deelname en betaling
 
3.1   In verband met de maximale groepsgrootte, kan het zijn dat je (tijdelijk) op een wachtlijst wordt
geplaatst en op afroep kunt deelnemen.
3.2   Contributie dient in de 1e week van het nieuwe kwartaal betaalt te worden. Een losse les wordt vooraf voldaan. Beide geschiedt per bank via automatische incasso, iDEAL d.m.v. een betalingsverzoek per email of bankoverboeking.

Toegekende credits kunnen gebruikt worden tijdens het betreffende kwartaal. Niet gebruikte credits kunnen slechts bij uitzondering in overleg worden meegenomen naar het volgende kwartaal. De niet gebruikte lessen kun je niet opsparen.
 
De opzegtermijn is 1 maand. Opzeggen dient voor de eerste van de maand te gebeuren.
De eventueel teveel betaalde contributie wordt gerestitueerd.
 
Opzeggen moet schriftelijk gedaan worden via [email protected].
De contributie is over het hele jaar berekend. De volgende weken vallen daarbij uit:
voorjaarsvakantie (1), meivakantie(2), zomervakantie (6) ,herfstvakantie (1) en kerstvakantie (2)

3.3 De actuele prijslijst op de website is van toepassing. Prijswijzigingen worden tenminste 1 maand voor ingang via de website gecommuniceerd door Just Be by Rian.

4.     Feestdagen, vakanties en annuleringen
 
4.1   Op feestdagen en (school)vakanties is Just Be by Rian gesloten. Kijk bij Agenda voor het actuele lesaanbod.
4.2   Mocht door onvoorziene omstandigheden (vanuit Just Be by Rian) een les komen te vervallen, dan kan deze les (in overleg) worden ingehaald.
4.3   De lessen gaan door bij minimaal vijf deelnemers of in overleg.
4.4   Just Be by Rian behoudt zich het recht voor de indeling van de lessen en/of de Agenda voor wat betreft tijd en programma te wijzigen.
 
5.     Privacy
 
5.1   Just Be By Rian gaat uitermate zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Zie hiervoor ons Privacy statement.